VIRKSOMHETSIDÉ

Nordlandssykehuset skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning.

VÅR VISJON

Vi skal skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel!

VÅRE VERDIER

Kvalitet i prosess og resultat.
Trygghet for tilgjengelighet og omsorg.
Respekt i møte med pasienten.