VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter.

I Lofoten er det lokalsykehus på Gravdal og i Vesterålen lokalsykehus på Stokmarknes. Begge stedene er det også distriktspsykiatriske senter.

Det er psykiatriske poliklinikker og behandlingstilbud på Gravdal, Svolvær, Andenes, Straume, Fauske, Ørnes og Saltdal.

I Lødingen er det rehabiliteringsenhet, hovedsakelig for slagpasienter. Til sammen betjener Nordlandssykehuset et geografisk område med ca 131 000 innbyggere.

Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester.

Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.