KLINIKKENE

Virksomheten ved Nordlandssykehuset er organisert i åtte klinikker. Hovedtanken med klinikkorganiseringen, som ble etablert i 2009, er å knytte de ulike sykehusene nærmere hverandre gjennom at beslektede fag organiseres innenfor èn og samme klinikk – på tvers av geografi.

Diagnostisk klinikk
Klinikken omfatter radiologiske tjenester og tjenester innenfor laboratoriemedisin. Konstituert klinikksjef Heinrich Backman.

Hode- og bevegelsesklinikk
Klinikken har fått sitt navn ut fra organtenking og likheter i tilbud. Hode omfatter nevrologi, rehabilitering, øre-nese-hals/kjeve og øye. Bevegelse omfatter fysikalsk medisin, revmatologi, nevrologi og rehabilitering. Konstituert klinikksjef Tove Beyer.

Kvinne/barn-klinikk
Kvinne/barn-klinikken omfatter fagområdene fødselshjelp, kvinnesykdommer, barnesykdommer og barnehabilitering.Klinikksjef Nina Jamissen.

Kirurgisk/ortopedisk klinikk
Klinikken omfatter alt av kirurgiske og ortopediske disipliner innenfor de områder Nordlandssykehuset tilbyr. Klinikksjef Daniel Bastian

Medisinsk klinikk
Klinikken omfatter et bredt spekter medisinske fagdisipliner, samt kreftenhet og hudavdeling. Klinikksjef Geir Tollåli.

Prehospital klinikk
Klinikken omfatter bil-/båtambulansetjeneste, AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og luftambulansetjeneste (fly og helikopter). Konstituert klinikksjef Elisabeth Marie Larsen.

Akuttmedisinsk klinikk
Klinikken omfatter intensive enheter, anestesi og akuttmottak. Klinikksjef Jørgen Hansen.

Psykisk helse- og rusklinikk
Klinikken omfatter alt av psykiatrisk behandling og rusbehandling i helseforetaket. Klinikksjef Torunn Alveng