STOKMARKNES


Nordlandssykehuset Vesterålen

Somatikk
Lokalsykehus for kommunene Hadsel, Sortland, Bø, Andøy og Øksnes med til sammen ca 30 000 innbyggere.
Tlf 754 24000.

Psykiatri
Vesterålen distriktspsykiatriske senter (DPS)
er lokalsykehus i psykiatri for kommunene i Vesterålen. Poliklinisk virksomhet for barn, unge og voksne ved avdelingen på Stokmarknes. Sengeplassene er fordelt
i kommunene Hadsel (Stokmarknes), Bø (Straume)
og Andøy (Andenes). Tlf 754 25000.
Besøks-/postadresse: Søndregate 19, 8450 Stokmarknes.