FAUSKE


Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Tlf 756 02960.
Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Tlf 756 02970.
Besøksadresse begge: Sjøgata 49. Postadresse begge: Postboks 150, 8201 Fauske.