BODØ


Somatikk
Lokalsykehus for kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, Værøy, Røst, Hamarøy og Tysfjord vestside med ca 78 000 innbyggere. I tillegg til spesialistfunksjoner for store deler av Nordland fylke. Foretaksad- ministrasjon.
Tlf 755 340 00.
Besøksadresse: Prinsens gate 164.
Postadresse: 8092 Bodø.

Psykiatri
Sentralsykehus i psykiatri for hele Nordland fylke med ca 235 000 innbyggere.
Tlf 755 34000.
Besøksadresse: Kløveråsveien 1.
Postadresse: 8092 Bodø.

I tillegg distriktspsykiatrisk senter (DPS) for kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, Værøy og Røst med ca 76 000 innbyggere (Salten psykiatriske senter).
Tlf 755 01600.
Besøksadresse: Mellomåsen.
Postadresse: 8092 Bodø.

Pasienthotell
Zefyr hotell. Biskop Kroghs gt 21, 8007 Bodø.
Tlf. 755 00620.