SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD

Prehospital klinikk

 • Traumesykehus
 • Ambulansetjeneste
  • – Bil, fly, båt
 • Nødnummer 113
  • – Medisinsk nødhjelp

LOFOTEN

 • Ambulanse
  • – Koordineres fra Bodø

VESTERÅLEN

 • Ambulanse
  • – Koordineres fra Bodø

Akuttmedisinsk klinikk

BODØ

 • Operasjon/anestesi/dagkirurgi/sterilsentral
 • Intensiv/smerteenhet/syke-pleiere ambulansefly
 • Anestesileger ambulansefly og redningshelikopter

LOFOTEN

 • Operasjon/anestesi/sterilsentral
 • Oppvåkning/akuttmottak/
 • dagkirurgi

VESTERÅLEN

 • Operasjon/anestesi/sterilsentral
 • Intensiv/legevakt
 • Akuttmottak/kirurgisk poliklinikk

Diagnostisk klinikk

BODØ

 • Radiologi
  • – CT, MR, røntgen, brystdiagnostisk senter, intervensjonsradiologi, stråleterapi (palliativ)

 • Laboratorier
  • – Mikrobiologi
  • – Nukleærmedisin
  • – Blodbank
  • – Patologi
  • – Medisinsk biokjemi