ÅRSREGNSKAP

Her presenterer vi årsregnskapet for 2010. Presentasjonen er delt opp i fire deler; resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter. På websidene har vi laget et sammendrag av regnskapet, mens du kan lese hele eller deler av årsregnskapet ved å laste ned pdf-dokumentene som er lagt ved som lenker under.