Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

UTBYGGING

Nordlandssykehuset HF er i gang med to store utbyggingsprosjekter for å gi deg som er innbygger i Nord-Norge et bedre helsetilbud.

I Bodø har Nordlandssykehuset satt i gang full renovering av eksisterende bygningsmasse, samt oppføring av ca. 29000 m2 nybygg ved den somatiske virksomheten. Dette utbyggingsprosjektet gjennomføres i to byggetrinn. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2007. Ferdigstillelse av byggetrinn 2 i Bodø er satt til 2017. Byggetrinn 2 i Bodø har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner (eks. finansieringskostnader).

I Vesterålen var det byggestart for nytt sykehus høsten 2010. Det nye sykehuset skal sikre befolkningen i Vesterålen fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Prosjektet har en brutto arealramme på 14.786 m2 og en kostnadsramme på 878,5 millioner kroner (eks. finaniseringskostnader). Det nye sykehuset i Vesterålen planlegges ferdigstilt i 2014.