Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

SAMHANDLING

Samhandlingsreformen skal være innfaset i 2012, og Nordlandssykehuset etablerte våren 2010 en Samhandlingsavdeling i direktørens stab. Avdelingen skal arbeide for et godt samarbeid med kommunene med hovedfokus på pasientforløp, og for å sikre en god innfasing av reformen. Arbeidet er kommet godt i gang, og erfaringene fra 2010 er gode.