Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

FORTSATT DRIFT

Regnskapet for 2010 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs.