Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

FORSKNING 2010

Forskning er en av de prioriterte oppgavene i helseforetakene og en stor del av norsk helsevitenskapelig forskning skjer innenfor foretakene. Helseforetakene er blant de viktigste nasjonale bidragsytere til internasjonale fagtidsskrifter.

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har i flere år vært på vei opp. De disponible ressursene har økt, og det samme har resultatene målt i antall doktorgrader og antall publikasjoner i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Nasjonal statistikk viser at sykehuset ligger langt framme i forhold til andre sammenlignbare helseforetak.