Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

EKSTERNE TILSYN

I 2010 ble det behandlet 68 tilsyns- og rettighetssaker i 2010 fra Helsetilsynet, mens det året før ble behandlet 39 tilsvarende saker. Styret blir løpende orientert om behandlingen av slike saker.

Det innkom 99 Saker fra Norsk pasientskadeerstatning, NPE, mot 97 fra 2009. Det ble til sammen utbetalt 1,3 millioner mot 1,1 mill kr i 2009 i egenandel fra NLSH via NPE til pasienter som fikk tilkjent erstatning. Fra Pasient- og brukerombudet er mottatt 11 saker i 2010.