Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

DRIFTSÅRET 2010

Nordlandssykehuset har i 2010 et positivt regnskapsresultat på 156,7 mill kr, noe som er 10,7 mill kr bedre enn resultatkravet. Foretaket hadde opprinnelig et krav om et overskudd på 32 mill kr, men i styresak 127 i Helse Nord ble dette endret til 146 mill kr. Bakgrunnen for endringen var at pensjonsreformen medførte en engangsreduksjon i Nordlandssykehusets pensjonskostnader i 2010.

Sett bort fra engangseffekten av pensjonskostnadene, er driftsresultatet forbedret med om lag 35,8 mill kr fra 2009. Nordlandssykehuset har jobbet med en tiltaksplan på 128 mill kr, og oppnådd effekt i 2010 er vurdert til om lag 50 mill kr.