Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift og vedlikehold ble i løpet av 2010 organisert med gjennomgående ledelse innenfor alle sykehusene i Nordlandssykehuset HF. Dette gir lik prioritering innenfor området.

Den løpende drift fungerer i hovedsak tilfredsstillende. Når det gjelder nødvendige vedlikeholdstiltak er dette en utfordring i forhold til ressurstilgangen. Alle nødvendige tiltak for å oppfylle lov og forskrift gjennomføres.

Vesterålen og spesielt somatikk i Bodø har i 2010 vært preget av det pågående utbyggingsprosjektet. Utbyggingen minimerer behovet for vedlikehold, mens den daglige driften må holdes i gang. Gjenstående bygningsmasse i Vesterålen har likevel blitt vedlikeholdt.

Mye nedslitt utstyr og maskiner har gitt økt behov for akutte reparasjoner, men driften har likevel blitt holdt i gang på tilfredsstillende måte. Helt nødvendige vedlikeholdstiltak og ombygginger må likevel gjennomføres før nybygg er realisert.