Merete Lian Iver Johan Iversen May Britt Allstrin Berit Pettersen Karina Hjerde Turid Høyersten Holm (Fra forbrukerutvalget) Tove Buschmann Torstein Foss Svein Blix (Styreleder) Astrid Bjørgaas (Nestleder) Hege Kristine Aune Jørgensen

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG SYKEFRAVÆR

Arbeidet med forbedring av arbeidsmiljø/HMS har vært preget av arbeidet med lukking av 4 pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til ”God vakt”-kampanjen. Påleggene var relatert til balanse mellom oppgaver og ressurser. Det er gjennomført kartlegging, risikovurdering, planlegging og gjennomføring av risikoreduserende tiltak for å oppnå akseptabelt risikonivå ved alle enheter/avdelinger i NLSH. De 3 første påleggene er lukket av Arbeidstilsynet. Det gjenstår lukking av 4. pålegg som inkluderer sluttevaluering av gjennomførte tiltak hvor fristen fra Tilsynet er satt til 01.05.2011.

Ellers er 8 tidligere gitte pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende deler av ambulansetjenesten lukket.

Den såkalte ”kirurgisaken” har på ulike måter berørt arbeidsmiljøet i foretaket og vært krevende for mange ansatte å forholde seg til.

Det er gjennomført færre krevende tiltak knyttet til omstilling og nedbemanning i 2010 enn hva som har vært gjengs de siste år i NLSH. Røsvik bo - og behandlingssenter ble nedlagt i begynnelsen av året, men de mest krevende omstillingsprosessene knyttet til dette ble gjennomført i 2009. Et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte, basert på drøftingsmøter og AMU, bidrar til å redusere risiko for arbeidsmiljø knyttet til planlegging og gjennomføring av endringsprosesser.